Szkolenie z …

Data publikacji: 03.12.2017

Kiedy Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku ogłaszał że w dniu 1 grudnia organizuje (nota bene ostatnie w 2017 roku) szkolenie nt. „Decyzje administracyjne w praktyce – przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego” w programie zapowiedział PREZENTACJĘ – niespodziankę, którą okazała się firma Canon/OCE. W swoim wystąpieniu jej przedstawiciel Pan Tomasz Żak pochwalił się najnowszymi urządzeniami. Atrakcją była zapowiedź iż każdy uczestnik otrzyma NIESPODZIANKĘ na nowy rok … Podczas przerwy zrobione grupowe zdjęcie wklejono w wydrukowany, na prezentowanym skanerze Oce ColorWave 700, kalendarz na 2018 rok !

Merytoryczna część spotkania, dedykowana pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego (80% uczestników), biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno – kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium, została poprowadzona przez kol. Mariana Brożynę – doświadczonego i uznanego specjalisty z zakresu geodezji, posiadającego wieloletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej, samorządowej oraz sektorze prywatnym. Zrealizowano następujący program:

 1. Omówienie zasadniczych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujących od 1 czerwca 2017 r., wpływających na postępowanie przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości
 2. Procedury i decyzje przy rozgraniczaniu nieruchomości w trybie Kpa i ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Cel postępowania rozgraniczeniowego.
 • Ustalenie stron postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 • Możliwość odmowy wszczęcia postępowania o rozgraniczenie w trybie Kpa.
 • Procedura i orzeczenie o kosztach postępowania rozgraniczeniowego.
 • Procedura oceny dokumentacji rozgraniczeniowej przez PODGiK przed wydaniem decyzji.
 • Formy zakończenia postępowania administracyjnego o rozgraniczeniu.
 • Organ odwoławczy w sprawach o rozgraniczenie.
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.
 • Orzecznictwo
 1. Procedury i decyzje administracyjne przy podziale nieruchomości w trybie Kpa
 • Organy właściwe do wydawania decyzji o zatwierdzeniu podziału w I instancji: z ustawy o gospodarce nieruchomościami, z prawa wodnego, z „specustaw” – drogowej, lotniskowej i in.
 • Organy odwoławcze w postępowaniu o podział nieruchomości.
 • Procedura oceny dokumentacji wymaganej do wszczęcia postępowania podziałowego i wydania decyzji o zatwierdzeniu podziału.
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.
 • Orzecznictwo
 1. Panel dyskusyjny tj. wymiana poglądów dotycząca treści wykładów jak i omówienie zagadnień zaproponowanych przez Uczestników wraz z analizą przypadków „z życia wziętych”.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu były stosowne zaświadczenia organizatora oraz … hasło do plików (patrz zakładka szkolenia).

Warto wspomnieć, że podczas przerw kontynuowano wymianę poglądów nie tylko w przedmiocie szkolenia, a uatrakcyjnił je kolejny raz, wyśmienity catering firmy WOK z Pruszcza Gdańskiego. Zaś na sali B w NOT Gdańsk, gdzie szkolenia miało miejsce, przewijała się prezentacja zachęcająca do prenumeraty Przeglądu Geodezyjnego !