„wszystko ma swój koniec”

Data publikacji: 01.07.2016

29 czerwca br. w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie pokongresowe Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego BAŁTYCKIEGO KONGRESU GEODEZYJNEGO.

Zrealizowano następujący program:

1/. Powitanie

2/. Wybór prowadzącego zebranie

3/. Wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku

4/. Wystąpienia zaproszonych gości

5/. Podsumowanie prac Komitetu Naukowego BKG

6/. Podsumowanie prac Komitetu Organizacyjnego BKG

7/. Dyskusja i wnioski

8/. Inne sprawy organizacyjne

9/. Zakończenie prac KO BKG’2016

 

Gośćmi byli m.in. Pani Bożena Hakuć Dyrektor Biblioteki Głównej PG w zawiązku ze złożonym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Gdańsku akcesem przystąpienia do Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej w celu utworzenia kolekcji pod nazwą Geodezja i kartografia oraz beneficjent kongresu prof. Mirosław Żak i syn prof. Adama Żurowskiego – Janusz.

 

Relacja ze spotkania kol. Barbary Kaczmarczyk TUTAJ.