Szkolenia

2021.10.12

Więcej

Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – studium problemów.
Organizator: ZO SGP w Gdańsku
Prowadzący: mgr inż. Andrzej Żylis – Pomorski WINGiK
Termin: 26 październik 2021 r. (wtorek) godz. 9:00 – 14:00
Program szkolenia on-line na Platformie Zoom Meeting

SZCZEGÓŁY: https://www.sgp.geodezja.org.pl/nasza-dzialalnosc/informacje/920-szkolenie-20211026i

 

2019.04.11

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE.

TEMAT: Techniczne i prawne aspekty procesu weryfikacji operatów technicznych - szkolenie poprowadzi mgr inż. Mirosław PUZIA - doświadczony wykładowca, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Członek Zespołu przy Głównym Geodecie Kraju do spraw oceny obowiązujących regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków.

TERMIN: 13 maj 2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 15.00

MIEJSCE: Focus Hotel Premium; Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Nad Stawem 5 (nowoczesny 4-gwiazdkowy hotel w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP Gdańsk Wrzeszcz) - UCZESTNICY SZKOLENIA mają do dyspozycji bezpłatny PARKING.

Szczegóły (program, formularz zgłoszenia, lokalizacja).

Ilość miejsc ograniczona - zgłoszenia do dnia  6 maja 2019 r.

PREZENTACJA dla uczestników

2019.03.04

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE.

TEMAT: Wybrane zagadnienia z zakresu podziałów nieruchomości - szkolenie prowadzi dr Mirosław GDESZ - doświadczony wykładowca, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, były Naczelnik Wydziału Mieszkalnictwa w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, autor wielu artykułów, m.in. w "Przeglądzie Sądowym", "Palestrze i Nieruchomościach" a także wielu komentarzy do orzeczeń sądowych z dziedziny nieruchomości.

TERMIN: 21 marzec 2019 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 16.00

MIEJSCE: Focus Hotel Premium; Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Nad Stawem 5 (nowoczesny 4-gwiazdkowy hotel w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP Gdańsk Wrzeszcz) - UCZESTNICY SZKOLENIA mają do dyspozycji bezpłatny PARKING.

Szczegóły (program, formularz zgłoszenia, lokalizacja).

Ilość miejsc ograniczona - zgłoszenia do dnia  15 marca 2019 r.

MATERIAŁY dla uczestników

2018.11.10

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE w dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek), w godzinach od 9:00 do 16:00 do siedziby Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala B - II piętro. Szkolenie jest adresowane do służby geodezyjnej i kartograficznej stopnia gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wykonawców prac geodezyjnych, oraz osób przygotowujących się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentów geodezji przed absolutorium. Temat szkolenia: „Wybrane zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii”.

W programie:

 1. Operat techniczny - skład operatu technicznego - zawartość sprawozdania technicznego, analiza materiałów źródłowych, weryfikacja prac geodezyjnych, dane osobowe w dokumentacji geodezyjnej, orzecznictwo w tym RODO (m.in. tzw. czyste biurko).
 2. Inwentaryzacja powykonawcza obiektów, faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej, użytek Bp w EGiB, dopuszczalne odstępstwa od projektu, odbiór dokumentacji przez PODGiK i PINB oraz uwierzytelnianie/klauzulowanie.
 3. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, dane wiarygodne i niewiarygodne, granice ustalone i nieustalone, ustalenia w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych oraz w pracach modernizacyjnych
 4. Zawiadamianie stron w poszczególnych procedurach geodezyjnych, w postępowaniu administracyjnym (np. rozgraniczenie) i w czynności materialno-technicznej (np. wznowienie, wyznaczenie), sytuacje szczególne: nieuregulowany stan prawny, właściciel nieustalony, właściciel nie żyje, sprawy własnościowe nieuregulowane, nowy właściciel w EGiB, zawiadomienie wysłane do poprzedniego właściciela, zawiadamianie małżeństw, zawiadamianie zarządców a właścicieli itp.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak - Wiceprezes SGP, Prezes Oddziału SGP w Suwałkach, Redaktor Naczelna miesięcznika „Przegląd Geodezyjny”, geodeta uprawniony w zakresach 1,2,3,5,6,7, członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych przy GGK, rzeczoznawca majątkowy.

Przebieg szkolenia:

 • rejestracja uczestników: 830 - 900
 • czas szkolenia: 900 - 1600 w tym dyskusja
 • w trakcie szkolenia przewidziana przerwa kawowa oraz lunch

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z materiałami: 250 zł - członkowie SGP, którzy mają opłacone składki, 300 zł - od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.

 • Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 22 listopada 2018 r. wg załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIA wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Faktury i zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wystawione przez Zarząd Główny SGP Uczestnicy otrzymają po zakończeniu szkolenia w miejscu szkolenia.
  • Informacji dodatkowych udzielają: Ryszard Rus - tel. 602318537, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz
  • Barbara Kaczmarczyk - tel. 505594841, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tym roku szkolenie z NIESPODZIANKAMI !

ZAPRASZA w imieniu Zarządu Oddziału - Prezes SGP w Gdańsku - nagabując: zastosuj 3xZ (Zaproś - Zareklamuj - Zgłoś)

UWAGA link dla uczestników szkolenia

Plik PIETRZAK.zip zabezpieczony HASŁEM, które będzie udostępnione podczas wykładów Pani dr inż. Ludmiły Pietrzak.

2018.04.09

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku zorganizował w dniu 6 kwietnia 2018 roku (piątek) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 Gdańsk (SALA HERBOWA) SEMINARIUM SZKOLENIOWE dedykowane pracownikom wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych w kraju i osobom przygotowującym się w najbliższym czasie do egzaminu na uprawnienia zawodowe. Temat Seminarium: „Zagadnienia z zakresu geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych do egzaminu na uprawnienia zawodowe w zakresie  nr 5”

Seminarium poprowadzili: Stanisław Cegielski, Jerzy Kozłowski, Jan Bielański, Waldemar Władziński.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO

  7.45 – 8.00        Rejestracja uczestników

  8.00 – 10.00      Informacja o zasadach składania dokumentów na egzamin na uprawnienia – zakres 5 - Prowadzący Stanisław Cegielski

10.00 – 10.15      Przerwa kanapkowa

10.15 – 12.15      Blok I – Wybrane regulacje prawne dotyczące gospodarowania gruntami rolnymi i leśnymi

 1. Problematyka prawna wspólnot gruntowych.
 2. Ustawa o lasach.
 3. Problematyka prawna ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 4. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – wybrane zagadnienia z zakresu gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

12.15 – 12.30      Przerwa kawowa

12.30 – 14.30      Blok II - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – jej znaczenie i sposób wykonywania czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzania dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

 1. Rys historyczny.
 2. Problematyka gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisach wykonawczych.
 3. Przeprowadzanie czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzanie dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
 4. Wykorzystanie danych klasyfikacyjnych w procesie gospodarowania nieruchomościami (w tym w ochronie gruntów rolnych i leśnych), ustalanie wymiaru podatku rolnego oraz scalaniu gruntów.

14.30 – 15.00      Przerwa obiadowa

15.00 – 17.00      III Blok - Problematyka związana z opracowaniem projektów scalenia i wymiany gruntów.

 1. Prace przygotowawcze.
 2. Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów.
 3. Wykorzystania danych ewidencji gruntów i budynków.
 4. Etapy projektowania.
 5. Realizacji projektu scalenia gruntów.
 6. Okazywanie i zatwierdzanie projektu scalenia gruntów.
 7. Ujawnianie stanu wynikającego z projektu scalenia gruntów w ewidencji gruntów i budynków i w księgach wieczystych.

17.15 – 17.30             Przerwa kawowa

17.30 – 18.30      Warsztaty, pytania problematyczne, zagadnienia do omówienia przed złożeniem dokumentów na egzamin, rozdanie Zaświadczeń o udziale w Seminarium szkoleniowym, w którym udział wziąło ponad 60 osób.

Prowadzący Blok I, II, III – Jan Bielański, Jerzy Kozłowski, Waldemar Władziński

Uczestników seminarium zaszczycił swoją obecnością Pan Wiesław Byczkowski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego - Przyjaciel SGP, a prelegenci zwiedzili miasto łącznie ze stadionem i tunelem pod Martwą Wisłą oraz Muzeum II Wojny Światowej. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego reprezentował Andrzej Żylis, a catering zapewniła Restauracja WOK z Pruszcza Gdańskiego.

Odpowiedzialni oraz informacji dodatkowych udzielający: Tomasz Jewsienia – tel. 604-789-943; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ewa Witkowska  tel. 602-723-211 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GALERIA

2017.10.02

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE w dniu 1 grudnia 2017r. (piątek).

Miejsce: Siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala B – II piętro

Szkolenie dedykowane jest pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno–kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium.

Temat szkolenia: Decyzje administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

Dla uczestników szkolenia TUTAJ do pobrania materiały chronione hasłem.

Prowadzący szkolenie kol. Marian Brożyna jest doświadczonym i uznanym specjalistą z zakresu geodezji oraz rzeczoznawstwa majątkowego, posiadającymi wieloletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej, samorządowej oraz sektorze prywatnym.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

  9.00 – 9.30       Rejestracja uczestników

  9.30 – 10.00     PREZENTACJA (niespodzianka)

10.00 – 13.00    Wykład cz. 1.

 1. Omówienie zasadniczych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujących od 1 czerwca 2017r., wpływających na postępowanie przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości
 2. Procedury i decyzje przy rozgraniczaniu nieruchomości w trybie Kpa i ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Cel postępowania rozgraniczeniowego.
 • Ustalenie stron postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 • Możliwość odmowy wszczęcia postępowania o rozgraniczenie w trybie Kpa.
 • Procedura i orzeczenie o kosztach postępowania rozgraniczeniowego.
 • Procedura oceny dokumentacji rozgraniczeniowej przez PODGiK przed wydaniem decyzji.
 • Formy zakończenia postępowania administracyjnego o rozgraniczeniu.
 • Organ odwoławczy w sprawach o rozgraniczenie.
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.

13.00 – 13.30    Przerwa kanapkowa i kawowa

13.30 – 15.30    Wykład cz. 2.

 1. Procedury i decyzje administracyjne przy podziale nieruchomości w trybie Kpa
 • Organy właściwe do wydawania decyzji o zatwierdzeniu podziału w I instancji: z ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, z "specustaw" - drogowej, lotniskowej i in.
 • Organy odwoławcze w postępowaniu o podział nieruchomości.
 • Procedura oceny dokumentacji wymaganej do wszczęcia postępowania podziałowego i wydania decyzji o zatwierdzeniu podziału.
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.

15.30 – 16.00   Panel dyskusyjny

 • Dyskusja dotycząca treści wykładów.

2017.08.09

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz  Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE w dniach 14-15 września 2017r. (czwartek-piątek) - Hotel Gołuń w Gołuniu k/Wdzydz Kiszewskich.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, a także dla zaproszonych przedstawicieli firm geodezyjnych i kartograficznych oraz stowarzyszeń. Temat szkolenia: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii w świetle nowych uregulowań prawnych”. Zgłoszenie, potwierdzenie wpłaty oraz dane do faktur należy przesłać do dnia  25.08.2017r.

Przebieg szkolenia:

 • czas szkolenia: CZWARTEK 1130 – 1900, PIĄTEK 900 - 1530
 • rejestracja uczestników: I dzień 1030 - 1130
 • w ramach szkolenia wyjazd do Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.
 • w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe, śniadanie, obiady oraz kolacja.

Udział w spotkaniu potwierdził Główny Geodeta Kraju. 

Szczegółowy plan szkolenia HARMONOGRAMZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE  -  RELACJA TUTAJ

2017.05.11

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE W FORMIE WARSZTATÓW dnia 30 maja 2017 roku (wtorek), które odbędzie się w siedzibe NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala B – II piętro. Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z obowiązkiem ochrony danych osobowych, wynikających z wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zarówno w postępowaniach administracyjnych, sądowych, czy technicznych oraz analiza konkretnych, zaproponowanych przez słuchaczy przypadków, w związku z dyrektywą RODO.

Temat szkolenia: „Ochrona danych osobowych w świetle dzisiejszych przepisów oraz po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)”

Prowadzący szkolenie są doświadczonymi i uznanymi specjalistami z zakresu zarządzania oraz administracji danymi osobowymi, posiadającymi prawie dwudziestoletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej lub samorządowej, skarbowej oraz sektorze prywatnym. Trenerzy legitymują się stosownymi certyfikatami i wpisami do rejestru GIODO.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

  8.30 – 9.00     Rejestracja uczestników

  9.00 – 9.30     Dlaczego geodeta powinien się ubezpieczyć?

  9.30 – 11.00   Wykład cz. I

11.00 – 11.30   Przerwa kanapkowa

11.30 – 13.00   Wykład cz. II

13.00 – 13.30   Przerwa kawowa

13.30 – 15.30   Panel dyskusyjny

Szkolenie dedykowane jest pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno-kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium.

ZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE 

2017.03.15

Więcej

W dniu 13 marca 2017r. w NOT w Gdańsku ZO SGP zorganizował, dzięki uprzejmości kol. Karola Kaima oraz kol. Karola Stachury panel dyskusyjny, którego celem było przybliżenie problemów związanych ze schematami GML …

PREZENTACJA 1  Karol STACHURA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 792883929   http://www.goldenline.pl/karol-stachura/ 

PREZENTACJA 2  Karol KAIM Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 602718636  http://www.opgk.gda.pl/kontakt.html 

Geography Markup Language (GML) – oparty na XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników). Od 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z art. 53b Prawa geodezyjnego i kartograficznego KONIEC mapy zasadniczej w postaci analogowej … Więcej: https://geoforum.pl/?page=news&id=22920&link=geodezyjne-zmiany-prawne-od-1-stycznia&menu=46819,46868&year=2016&category=45

Zgodnie z §71.2.6) Rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) w skład operatu technicznego wchodzą: „pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w §63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK

SCHEMATY APLIKACYJNE: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne

Dla początkujących: http://konferencjagml.kon-dor.pl/prezentacje/01_Iwaniak_GML_w_praktyce_geodezyjnej.pdf 

2016.09.01

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku zaprasza 26 września br. (poniedziałek) na szkolenie nt. „Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezja i kartografia”. 

Jednodniowe szkolenie przygotowane zostało, zarówno dla służby geodezyjnej i kartograficznej (administracji) stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego jak i dla wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie NOT - Gdańsk, ul. Rajska 6, Sala B (II piętro) od godziny 8:30 do 16.30, które poprowadzą: mgr Elżbieta Hajdul; mgr inż. Barbara Kaczmarczyk; mgr inż. Ewa Witkowska; mgr inż. Tomasz Jewsienia; mgr inż. Karol Kaim; mgr inż. Wacław Pobłocki; mgr inż. Ryszard Rus

ZAPROSZENIE               ZGŁOSZENIE na Szkolenie NR 3 do 16 września br.               PROGRAM SZKOLENIA         

UWAGA: Z przykrością informujemy, że nie zgłosiła się wystarczająca ilość uczestników, stąd DECYZJA O WSTRZYMANIU ORGANIZACJI SZKOLENIA. Zimą spróbujemy ponowić ofertę ...

OSOBY ZAINTERESOWANE SZKOLENIEM PROSZONE SĄ O KONTAKT Z kol. BARBARĄ KACZMARCZYK 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności