„Geodezyjne Innowacje” – PREZENTACJE z SESJI i FORUM BKG

Data publikacji: 02.06.2016

2 czerwiec 2016r. – Sesja Plenarna 70 SGP w Gdańsku

P1  Laudacja prof. Mirosława Żaka 11.30 – R. Rus

P2  Wspomnienie prof. Adama Żurowskiego 11.45 – M. Żurowska

2 czerwiec 2016r. – FORUM GEODEZJI nr I

P3  Program zadań G-K na lata 2016-2025 – K. Bujakowski

P4  Przepisy prawa G-K i ich niedoskonałość – L. Pietrzak

P5  Przepis na geodezję przyjazną gospodarce – B. Grzechnik

P6  Uprawnienia w geodezji – St. Cegielski

P7  Geomatyczne przedsiębiorstwo INNOWACYJNE – F. Romanowski

P8  R&D w geodezji, przykłady prac w OPEGIEKA – A. Augustynowicz

3 czerwiec 2016r. – FORUM GEODEZJI nr II

P9  System Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego SITWP – T. Jewsienia

P10  Geodeta i Inżynier budownictwa – w jednym stali domu? – M. Tomaszewska-Pestka/K. Bara + AeroCasco Dron – T. Dolata

P11  Geodezja – impulsem informatycznym rozwoju samorządu – B. Koczot

P12  Polskie Morskie Mapy Nawigacyjne Biura Hydrograficznego – A. Dolecki

P13  Zagadnienia technologiczne, prawne i informatyczne dużych opracowań geodezyjnych na przykładzie ZSIN faza I – K. Kaim

P14  INSTYTUCJA KATASTRU – skuteczna zmiana w administracji – B. Nogalski/A. Klimek

Zadanie „Forum Geodezyjne Innowacje w Geodezji” finansowane w ramach umowy 965/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Agenda SESJI i FORUM oraz Abstrakty GEOMATYKA’2016

Zadanie „Geomatyka 2016”  finansowana w ramach umowy 965/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.